στάσεις για σεξ

19/08/2021

Λέων: Τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά

Οι Λέοντες αποτελούν το πιο δημιουργικό, κυριαρχικό και εξωστρεφές ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Είναι θαρραλέοι, γενναιόψυχοι και έντιμοι