Χρύσα Δρακάκη: το καλό που σου θέλω είναι να έχεις αντοχές.
Chrysa Drakaki: you better have sex every day
18/02/2024
Lily Bella: «Θέλω πολύ σεξ και κάνω το επάγγελμα της μητρός μου».
“I’m a porn star, I’m doing my mother’s job” (video)
18/02/2024
Χρύσα Δρακάκη: το καλό που σου θέλω είναι να έχεις αντοχές.
Chrysa Drakaki: you better have sex every day
18/02/2024
Lily Bella: «Θέλω πολύ σεξ και κάνω το επάγγελμα της μητρός μου».
“I’m a porn star, I’m doing my mother’s job” (video)
18/02/2024

With a bouquet of flowers she opens the… back door (video)

Aellenna: Με ένα μπουκέτο λουλούδια κάνει τα πάντα όλα.

Blonde is very romantic. The secret to making him do everything for you is to offer him a bouquet of flowers.

And when we say everything, we mean everything everything. To make all his fantasies come true with you, to satisfy all his fetishes, even to open his... back door for you.

Because it's not what many people think. That women who love anal sex, love rough, hard sex. It's a myth that they want the tough guys, the ones who will rough them up and surrender immediately.

Straight up, if you look at what women say on Reddit, they want tenderness. They want you to offer them, flowers, a good wine, or champagne. Sweeten them with chocolate. Then only when you show them affection will they open the... back door.

That's how Aellenna (you can find her HERE) wants you to treat her. The webcam girl, who has been doing a camera show for years and asks her clients to treat her with respect. By the sweet word. With tenderness.

With a bouquet of flowers she does everything

That's exactly what the 34-year-old wants from males. She asks them not to pay too much attention to her small breasts. During foreplay she likes the kisses on the lips she has between her thighs and the toys between her buttocks.

Besides, she never part with her butt plug. As her ass gives her the most intense orgasms. She loves to wear while having sex black transparent stockings and her high heels. They are her fetishes.

She also has another vice. Role play. Her favorite scenario is to play the role of a college student who sits down with her professor to get a big grade in class. She also likes the scenario, saleswoman with her boss.

In general, she is a romantic woman who can do anything for you, as long as you are tender with her and offer her a bouquet of flowers.

RECOMENDED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *